Polityka prywatności

Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora danych.

Administratorem danych osobowych Klientów jest tojejsklep.pl Patrycja Olejniczak z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 9/20, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5792196782

Dane podane przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego tojejsklep.pl będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat płatności oraz dane firmy jeśli zakup jest dokonany przez przedsiębiorcę, są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do: zawarcia umowy sprzedaży, dokonywania rozliczeń, dostarczenia zamówionego towaru i korzystania z uprawnień konsumenckich.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie i przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

Dane osobowe przetwarzamy są za zgodą Klienta, wyrażoną w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep tojejsklep.pl.

Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych – w każdej chwili może zażądać:

  1. ich poprawy bądź sprostowania;
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie (wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że dane nie będą przetwarzane);
  3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
  4. przekazanie posiadanych danych osobowych do innego administratora;
  5. informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych lub zażądania ich usunięcia.

Przetwarzając dane osobowe Klientów, sklep internetowy tojejsklep.pl stosuje najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem tojejsklep.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług takich jak: przygotowanie zamówionego towaru, przeprowadzenie procesu płatności oraz dostarczanie przesyłek.

Sklep internetowy tojejsklep.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Sklep internetowy tojejsklep.pl używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google DoubleClick and Google Tag Manger. Google Analytics, Google DoubleClick and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jeśli uważasz, że sklep tojejsklep.pl przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez e-mail: biuro@tojejsklep.pl, telefon 532 840 664